سفارش تبلیغ
صبا

شعر

چرا وقتی که راه زندگی هموار می گردد

بشر تغییر حالت میدهد خونخوار می گردد

به وقت عیش و عشرت می نوازد ساز بد مستی

به وقت تنگ دستی مومن و دیندار می گردد

----------------------------------------------------------------------

نه سرو و نه باغ و نه چمن می خواهم

نه لاله نه گل نه نسترن می خواهم

خواهم ز خدای خویش کنجی خلوت

من باشم و آن کسی که من می خواهم ....

-----------------------------------------------------------------

کاش می شد اشک را تهدید کرد

فرصت لبخند را تمدید کرد

کاش می شد در میان لحظه ها

لحظه دیدار را نزدیک کرد